fiogf49gjkf0dAvrupa İşletmeler Ağı İstanbul - Avrupa İş Desteği Yanıbaşınızda! ...Özellikle Avrupa Birliği ile ticarette veya teknoloji alanında ortaklar ararken ihtiyaç duyduğunuz bilgilere ücretsiz erişim, dış ticaret mevzuatı, mal alım talepleri, pazar bilgileri, eğitim ve seminerler. "> fiogf49gjkf0dAvrupa İşletmeler Ağı, AİA, AIA, aia-istanbul, AİA-İstanbul, Avrupa Birliği, Enterprise Europe Network, EEN, IST-BUSINNOVA, dış ticaret, mevzuat, ticari işbirliği, mal talepleri, AB projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, finansman, AB fonları, AB Destekleri, KOBİ, seminer, eğitim, pazar bilgisi, teknoloji, innovasyon, ar-ge, araştırma, geliştirme, iş ortakları">
Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Nedir?
fiogf49gjkf0d

Avrupa Komisyonu, KOBİ'lere daha kapsamlı hizmet sunmak amacıyla 2008 yılı itibariyle önceki yıllarda KOBİ'lere iş desteği sağlayan Avrupa Bilgi Merkezleri (ABM) ve Yenilikçilik Aktarım Merkezleri (IRC) faaliyetlerini tek çatı altında toplayarak Avrupa işletmeler Ağı'nı devreye soktu.

2003 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet gösteren Avrupa Bilgi Merkezleri KOBİ'leri Avrupa Birliği mevzuatı, politikaları, hibeleri, kredileri ve ihaleleri konusunda bilgilendirmiş, ticari işbirlikleri geliştirmeleri amacıyla firmalar arası ikili görüşmeler, ülke günleri, dış ticaret eğitimleri düzenlemiştir.

Avrupa Bilgi Merkezleri 2008 yılından itibaren KOBİ'lere teknoloji transferi ve AR&GE çalışmaları alanında bilgi veren ve teknolojik altyapılarının geliştirilmesi yönünde faaliyet gösteren Yenilikçilik Aktarım Merkezleri ile Avrupa İşletmeler Ağı çatısı altında buluşuyor.

Artık firmalar hem Avrupa Birliği ve ticari işbirliklerine dair bilgiye hem de teknoloji transferi konusundaki desteğe aynı noktadan ulaşabilecekler.


Avrupa İşletmeler Ağı 50'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor.

Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Birliği'nin 28 üye ülkesi, aday ülkeler Türkiye,  Makedonya ile diğer ülkeler Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Şili, Çin, Mısır, Hindistan, İzlanda, İsrail, Japonya, Meksika, Moldova, Fas, Karadağ, Norveç, Rusya, Sırbistan, Güney Kore, İsviçre, Tunus, Ukrayna ,ABD, Brezilya ve Kanada olmak üzere toplam 54 ülkede, 600'e yakın ortak kuruluş ve 3000'e yakın deneyimli uzmanıyla KOBİ'lere hizmet veriyor.

Türkiye'nin 7 bölgesinde sanayi ve ticaret odaları, KOSGEB ve üniversitelerin işbirliği ile kurulan Avrupa İşletmeler Ağı Merkezleri KOBİ'leri AB mevzuatı, politikaları, standartları ve ticari işbirliği olanakları konusunda bilgilendirmenin yanı sıra KOBİ'lere yeni teknolojiler ve teknoloji transferi alanında da destek sağlayacak.

Avrupa İşletmeler Ağı - Türkiye'deki Konsorsiyumlar ve Görev Bölgeleri

Avrupa İşletmeler Ağı - İSTANBUL Merkezinin KOBİ'lere sunduğu hizmetler:


Bilgilendirme ve Danışmanlık

  • Seminerler: Avrupa Birliği mevzuatı ve politikaları ile ilgili düzenlenen seminerler
   • Örn: Fikri Mülkiyet Hakları, Çevre Mevzuatı, Sosyal Politika, Gümrük Birliği

  • Atölye Çalışmaları: Avrupa Birliği'ne Proje Yazma Teknikleri gibi konularda uygulamalı eğitimler

  • Soru-cevap hizmeti: AB mevzuatı, politikaları, fonları, kredileri ve ihalelerine ilişkin sorulara AYİM danışmanları tarafından danışmanlık hizmeti

  • Dönemsel bültenler: AB mevzuatına uyum çalışmaları, AB'deki son gelişmelere ilişkin güncel haberler

  • E-posta duyuruları (haberler, ihaleler, fonlar, ticari heyetler, alım-satım teklifleri, vb.)

  • "Firmam AB'ye ne kadar uyumlu?” Firma ve sektör bazında AB mevzuatına uyum tespit analizi

 

KOBİ'ler Arası Ticari İşbirlikleri ve Uluslararasılaşma

  • Firmaya özel ticari ortak arayışı

  • Firmalar arası İkili görüşmeler: KOBİ'ler arasında güvenilir iş ortaklıkları

  • Ticari işbirliği veri tabanı: Avrupa İşletmeler Ağı veri tabanına dahil olan tüm firmalara ulaşma imkanı

  • Dış ticaret eğitim programları

  • Ülke günleri

  • Ülke profilleri & Ürün konumlandırma (ITC Trademap) analizleri

  • Sanal Fuar

 

Yenilikçilik: Teknoloji alanında KOBİ'lere destek

  • Ar-Ge İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Teknoloji Transferleri

  • Firma ziyaretleri ve teknoloji tespit/değerlendirme faaliyetleri,

  • Teknoloji transferi anlaşmaları,

  • Teknoloji Pazarı aktiviteleri (yurtiçi/yurtdışı),

  • Teknoloji ve ortak arama hizmetleri,

  • Ar-Ge ve Horizon 2020 fonlarına Yönelik Destek,

  • Proje ortağı bulma desteği,

  • Seminerler, bilgilendirme günleri, sektörel grup toplantıları,

  • Eğitim faaliyetleri,

  • İnternet sitesi aracılığıyla bilgi ve deneyimlerin paylaşımı.AİA- İSTANBUL (IST-BUSINNOVA):  İstanbul                                                

Konsorsiyum Ortakları

* KOSGEB Boğaziçi Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi

* İstanbul Sanayi Odası

* KOSGEB IMES

* Sabancı Üniversitesi


 

Bu sayfa en son 15.07.2015 15:54:14 tarihinde güncellenmiştir.
Bu sayfa şimdiye kadar 57122 defa okunmuştur.

Önceki sayfa Sayfayı yazdır
Etkinlik Takvimi
 


horizon 2020
IPR Helpdesk
 Kosgeb

İstangul sanayi Odası

Sabancı Üniversitesi